NOWABUD aktywnie wspiera różne formy inicjatyw sportowych.

Poniższe wyróżnienia są dla nas dowodem uznania i motywują nas do dalszych działań w zakresie promocji sportu i edukacji: